100 Most Common Words in Javanese

100 Most Common Words in Javanese

Launch your exploration into the Javanese language with our extensive list of Top 100 Most Common Javanese Words with English Translations. This foundational guide equips you with the most frequently used words in everyday Javanese conversations, fast-tracking your path towards fluency.

 1. Aku - I
 2. Panjenengan - You (polite form)
 3. Dheweke - He/She
 4. Kita - We
 5. Sampeyan - You (plural)
 6. Sing - Which
 7. Kene - Here
 8. Kono - There
 9. Sapa - Who
 10. Apa - What
 11. Mlebu - Enter
 12. Metu - Exit
 13. Napa - Why
 14. Priye - How
 15. Sadurunge - Before
 16. Sawise - After
 17. Akeh - Many
 18. Sedhela - Some
 19. Sinten - Who
 20. Banyu - Water
 21. Panganan - Food
 22. Omah - House
 23. Pitik - Chicken
 24. Sapi - Cow
 25. Buku - Book
 26. Nulis - Write
 27. Waca - Read
 28. Wutuh - Broken
 29. Cetha - Clear
 30. Dhuwur - High
 31. Tengah - Middle
 32. Cilik - Small
 33. Gedhe - Big
 34. Larang - Long
 35. Cekak - Short
 36. Papat - Flat
 37. Gendheng - Crazy
 38. Srengenge - Sun
 39. Wulan - Moon
 40. Bintang - Star
 41. Hujan - Rain
 42. Wutah - River
 43. Embun - Dew
 44. Papan - Board
 45. Sawah - Rice field
 46. Wedi - Rice (uncooked)
 47. Pare - Bitter melon
 48. Apel - Apple
 49. Woh - Fruit
 50. Nggumunake - To tell
 51. Dadi - Become
 52. Rungokake - Hear
 53. Ngliwati - Cross
 54. Dhuh - Smok
 55. Ndandani - Wait
 56. Wanci - Clock
 57. Dina - Day
 58. Wulan - Month
 59. Taun - Year
 60. Panaas - Hot
 61. Adem - Cool
 62. Penuh - Full
 63. Anyar - New
 64. Lawas - Old
 65. Baik - Good
 66. Ala - Bad
 67. Busuk - Rotten
 68. Resik - Clean
 69. Cemeng - Dirty
 70. Kosong - Empty
 71. Siji - One
 72. Loro - Two
 73. Telu - Three
 74. Papat - Four
 75. Lima - Five
 76. Enem - Six
 77. Pitu - Seven
 78. Wolu - Eight
 79. Sanga - Nine
 80. Sapo - Ten
 81. Luhur - Above
 82. Handhap - Below
 83. Kanan - Right
 84. Keri - Left
 85. Ana - There is
 86. Ora ana - There isn't
 87. Kabeh - All
 88. Ora - No
 89. Iya - Yes
 90. Munggah - Up
 91. Mudhun - Down
 92. Nganti - Until
 93. Koyo - Like (similar to)
 94. Lan - And
 95. Tapi - But
 96. Pintar - Smart
 97. Anak - Child
 98. Tansah - Always
 99. Wong - Person
 100. Ngerti - Understand

Read More