100 Most Common Words in Finnish

100 Most Common Words in Finnish

Expand your Finnish vocabulary with this curated list of the top 100 most commonly used Finnish words. From essential conjunctions like 'ja' (and) and 'mutta' (but) to important verbs such as 'olla' (to be) and 'tietää' (to know), this comprehensive compilation covers a wide range of everyday terms. Whether you're a beginner learning Finnish or seeking to improve your language skills, these words will help you communicate effectively in various contexts. Start building a strong foundation in Finnish language and culture with these essential words.

 1. ja - and
 2. on - is
 3. ei - no
 4. se - it
 5. että - that
 6. hän - he/she
 7. joka - which
 8. ole - be
 9. kanssa - with
 10. niin - so
 11. kuin - as
 12. tämä - this
 13. nyt - now
 14. voi - can
 15. mutta - but
 16. minä - I
 17. mikä - what
 18. vielä - still
 19. kun - when
 20. kyllä - yes
 21. olisi - would be
 22. olla - to be
 23. he - they
 24. me - we
 25. te - you (plural)
 26. sinä - you
 27. ei ole - is not
 28. saa - gets
 29. kaikki - all
 30. sitten - then
 31. jos - if
 32. hyvä - good
 33. mene - go
 34. tule - come
 35. kuitenkin - however
 36. halua - want
 37. pitää - should
 38. nähdä - see
 39. paljon - a lot
 40. jälkeen - after
 41. tietää - know
 42. suuri - big
 43. hetki - moment
 44. voi olla - can be
 45. antaa - give
 46. ottaa - take
 47. aika - time
 48. sama - same
 49. kuka - who
 50. missä - where
 51. uusi - new
 52. vain - only
 53. aina - always
 54. päivä - day
 55. itse - self
 56. tarkoittaa - mean
 57. puhua - speak
 58. katsoa - look
 59. poika - boy
 60. koko - whole
 61. siellä - there
 62. toinen - another
 63. mitään - anything
 64. kaksi - two
 65. pieni - small
 66. yksi - one
 67. viime - last
 68. muut - others
 69. jotain - something
 70. sinun - your
 71. oikea - right
 72. elämä - life
 73. monta - many
 74. minun - my
 75. varma - sure
 76. viimeinen - last
 77. vuosi - year
 78. vieläkin - even
 79. tarvita - need
 80. käsi - hand
 81. tietä - know
 82. jokainen - each
 83. katso - look
 84. sana - word
 85. tarpeeksi - enough
 86. maa - land/country
 87. päästä - get
 88. pitkä - long
 89. tuli - fire
 90. tuoda - bring
 91. mukaan - according to
 92. kiitos - thank you
 93. mies - man
 94. paikka - place
 95. nainen - woman
 96. rakkaus - love
 97. ruoka - food
 98. yö - night
 99. aurinko - sun
 100. uni - sleep

Read More