100 Most Common Verbs in Vietnamese

100 Most Common Verbs in Vietnamese

Uncover the dynamic essence of Vietnamese communication with our list of Top 100 Most Common Vietnamese Verbs with English Translations. By mastering these crucial action words, you'll express yourself more accurately, and understand diverse actions, events, and states in Vietnamese with greater confidence.

 1. là - is
 2. có - have
 3. đi - go
 4. nhìn - look
 5. thấy - see
 6. biết - know
 7. nói - say
 8. muốn - want
 9. nhận - receive
 10. đứng - stand
 11. xem - watch
 12. đọc - read
 13. nghĩ - think
 14. hiểu - understand
 15. ăn - eat
 16. mua - buy
 17. ngồi - sit
 18. chơi - play
 19. nghe - hear
 20. học - learn
 21. gặp - meet
 22. đợi - wait
 23. bắt đầu - start
 24. viết - write
 25. sống - live
 26. cười - laugh
 27. giữ - keep
 28. làm - do
 29. nói chuyện - talk
 30. đến - come
 31. yêu - love
 32. chạy - run
 33. hỏi - ask
 34. bỏ - leave
 35. dạy - teach
 36. điều chỉnh - adjust
 37. hát - sing
 38. mở - open
 39. lấy - take
 40. vui - enjoy
 41. bán - sell
 42. gửi - send
 43. tìm - find
 44. khóc - cry
 45. đá - kick
 46. cảm thấy - feel
 47. trả lời - answer
 48. hỗ trợ - support
 49. vẽ - draw
 50. đóng - close
 51. giấu - hide
 52. nhớ - remember
 53. chăm sóc - take care
 54. lên - rise
 55. chuẩn bị - prepare
 56. nấu - cook
 57. đổi - change
 58. chấp nhận - accept
 59. mất - lose
 60. thử - try
 61. thức - stay awake
 62. ngừng - stop
 63. trải nghiệm - experience
 64. tham gia - participate
 65. kiểm tra - check
 66. nhận ra - realize
 67. bảo vệ - protect
 68. cung cấp - provide
 69. khám phá - explore
 70. hứa - promise
 71. nắm - hold
 72. sử dụng - use
 73. quên - forget
 74. lưu - save
 75. lập - establish
 76. lừa dối - deceive
 77. mặc - wear
 78. thuộc - memorize
 79. thưởng thức - enjoy
 80. tránh - avoid
 81. tham khảo - refer
 82. hủy - cancel
 83. mời - invite
 84. trải qua - undergo
 85. truy cứu - chase
 86. ủng hộ - endorse
 87. tôn trọng - respect
 88. xác nhận - confirm
 89. giảm - reduce
 90. dẫn dắt - lead
 91. cải thiện - improve
 92. phản đối - oppose
 93. sắp xếp - arrange
 94. xây dựng - build
 95. phát triển - develop
 96. duy trì - maintain
 97. trợ giúp - assist
 98. chia sẻ - share
 99. tạo ra - create
 100. phê duyệt - approve

Read More