100 Most Common Verbs in Javanese

100 Most Common Verbs in Javanese

Experience the versatility of Javanese language through our selection of Top 100 Most Common Javanese Verbs with English Translations. Acquiring these pivotal action words will enable you to express a broad range of actions, thoughts, and states, thereby enriching your conversations in Javanese.

 1. Dadi - Become
 2. Duwe - Have
 3. Nglakoni - Do
 4. Mangan - Eat
 5. Ngombe - Drink
 6. Turu - Sleep
 7. Maca - Read
 8. Nulis - Write
 9. Dolanan - Play
 10. Ndeleng - See
 11. Ngerti - Understand
 12. Mlebu - Enter
 13. Metu - Exit
 14. Tindak - Walk
 15. Lari - Run
 16. Duduk - Sit
 17. Entuk - Take
 18. Ngendika - Say
 19. Lebokake - Put
 20. Nggawe - Make
 21. Nganti - Wait
 22. Rungokake - Hear
 23. Ngliwati - Cross
 24. Dhuh - Smoke
 25. Gayuh - Want
 26. Buka - Open
 27. Tutup - Close
 28. Ngontal - Hit
 29. Ngoncat - Cut
 30. Nyeret - Push
 31. Seret - Pull
 32. Nyerah - Give up
 33. Teka - Arrive
 34. Mulih - Return/Go home
 35. Mulai - Start
 36. Tuntung - Finish
 37. Njeblug - Fall
 38. Ndhawuh - Ask
 39. Ngarak - Steal
 40. Ngetok - Knock
 41. Ngenyek - Squeeze
 42. Ngrungokake - Listen
 43. Ngedad - Live
 44. Mateni - Kill
 45. Ngrasakake - Feel
 46. Nglebokake - Place
 47. Nendak - Bring
 48. Nglairake - Fight
 49. Ngetung - Count
 50. Kandani - Think
 51. Ngedekokake - Hold
 52. Ngramut - Bite
 53. Nendha - Lie (as in lie down)
 54. Tindak - Move
 55. Tuku - Buy
 56. Menyang - Go to
 57. Tandur - Plant
 58. Karya - Work
 59. Ngetrap - Catch
 60. Mili - Choose
 61. Menyang - Towards
 62. Tunjuk - Show
 63. Ngenali - Know
 64. Lunga - Leave
 65. Ngriki - Here (come here)
 66. Eling - Remember
 67. Adol - Pay
 68. Nekuk - Bend
 69. Njupuk - Take
 70. Adus - Wash
 71. Nglampahi - Pass
 72. Nyoba - Try
 73. Nangis - Cry
 74. Ayun - Swing
 75. Duduh - Stand
 76. Golek - Search
 77. Nyocot - Talk
 78. Ayu - Go (in a direction)
 79. Bakal - Will (future action)
 80. Mulih - Go home
 81. Nyruput - Smoke
 82. Mandi - Bath
 83. Guling - Roll
 84. Ngaku - Confess
 85. Ngalah - Surrender
 86. Ngurus - Take care of
 87. Ngrumpi - Gossip
 88. Ngenteni - Patience
 89. Ngrungu - eavesdrop
 90. Nyaba - Spread
 91. Ngrangkul - Embrace
 92. Lali - Forget
 93. Nampi - Accept
 94. Sinau - Learn
 95. Amarga - Because
 96. Gawe - Work
 97. Ngrampung - Finish
 98. Nyekel - Hold
 99. Nyuda - Marry
 100. Ngrembug - Break

Read More