100 Most Common Nouns in Vietnamese

100 Most Common Nouns in Vietnamese

Enhance your understanding of Vietnamese with our carefully curated list of Top 100 Most Common Vietnamese Nouns with English Translations. Familiarizing yourself with these basic units of language will empower you to construct meaningful sentences and comprehend a wide range of contexts in Vietnamese.

 1. người - person
 2. việc - work
 3. lời - words
 4. cái - thing
 5. con - child
 6. năm - year
 7. điều - thing
 8. ông - man
 9. đời - life
 10. nước - water
 11. lòng - heart
 12. nhà - home
 13. lúc - moment
 14. chỗ - place
 15. ngày - day
 16. thời gian - time
 17. lần - time (as in a number of times)
 18. giờ - hour
 19. tình - love
 20. đất - land
 21. phần - part
 22. trường - school
 23. đầu - head
 24. chân - leg
 25. sách - book
 26. phố - street
 27. mắt - eye
 28. chuyện - story
 29. đêm - night
 30. tiền - money
 31. quốc gia - country
 32. hạnh phúc - happiness
 33. chiến tranh - war
 34. quyền - right
 35. nghề - profession
 36. cơ quan - agency
 37. đồng - coin
 38. quê hương - homeland
 39. hòa bình - peace
 40. môi trường - environment
 41. bài - lesson
 42. tâm - mind
 43. lễ - ceremony
 44. cửa - door
 45. tự do - freedom
 46. ngôn ngữ - language
 47. sức khỏe - health
 48. nhóm - group
 49. quan hệ - relationship
 50. nghệ thuật - art
 51. kỷ niệm - memory
 52. học sinh - student
 53. mục tiêu - goal
 54. tôn giáo - religion
 55. biển - sea
 56. quả - fruit
 57. công việc - job
 58. truyện - tale
 59. đường - road
 60. phương tiện - vehicle
 61. nhạc - music
 62. sự kiện - event
 63. văn hóa - culture
 64. chính phủ - government
 65. kinh tế - economy
 66. dân số - population
 67. nguyên nhân - cause
 68. câu chuyện - story
 69. thảo luận - discussion
 70. phương pháp - method
 71. vấn đề - problem
 72. kế hoạch - plan
 73. lịch sử - history
 74. mô hình - model
 75. cơ hội - opportunity
 76. chính sách - policy
 77. trò chơi - game
 78. đảng - party
 79. dịch vụ - service
 80. chất lượng - quality
 81. thành phố - city
 82. chất liệu - material
 83. nghiên cứu - research
 84. năng lượng - energy
 85. hệ thống - system
 86. tác động - impact
 87. xã hội - society
 88. khách hàng - customer
 89. nguyên liệu - ingredient
 90. quá trình - process
 91. thực phẩm - food
 92. giáo dục - education
 93. khả năng - ability
 94. chương trình - program
 95. động vật - animal
 96. thông tin - information
 97. kỹ năng - skill
 98. tổ chức - organization
 99. kỷ luật - discipline
 100. văn bản - document

Read More