100 Most Common Adverbs in Swedish

100 Most Common Adverbs in Swedish

Elevate your grasp of the Swedish language with our definitive list of the top 100 most common Swedish adverbs, each proficiently translated into English. This essential resource will give your sentences added depth and precision, strengthening your communication with native Swedish speakers.

 1. inte - not
 2. nu - now
 3. här - here
 4. bara - only
 5. mycket - much
 6. där - there
 7. också - also
 8. då - then
 9. alltid - always
 10. aldrig - never
 11. nog - enough
 12. ofta - often
 13. kanske - maybe
 14. igen - again
 15. faktiskt - actually
 16. väl - well
 17. tillsammans - together
 18. ibland - sometimes
 19. verkligen - really
 20. snart - soon
 21. äntligen - finally
 22. sällan - seldom
 23. hemma - at home
 24. alltså - therefore
 25. tyvärr - unfortunately
 26. naturligtvis - naturally
 27. senare - later
 28. direkt - directly
 29. precis - exactly
 30. dessutom - moreover
 31. omedelbart - immediately
 32. heller - either
 33. plötsligt - suddenly
 34. vanligtvis - usually
 35. ungefär - approximately
 36. just - just
 37. ned - down
 38. själv - self
 39. än - yet
 40. borta - away
 41. redan - already
 42. längre - longer
 43. egentligen - actually
 44. därför - therefore
 45. tyst - silently
 46. särskilt - particularly
 47. ärligt - honestly
 48. noggrant - carefully
 49. lyckligtvis - fortunately
 50. morgon - morning
 51. särskilt - especially
 52. lätt - easily
 53. varje - each
 54. genast - instantly
 55. fortfarande - still
 56. långsamt - slowly
 57. långt - far
 58. tillbaka - back
 59. nästan - almost
 60. runt - around
 61. ständigt - constantly
 62. sannolikt - likely
 63. upp - up
 64. ut - out
 65. in - in
 66. fram - forward
 67. ihop - together
 68. framåt - ahead
 69. överallt - everywhere
 70. ner - down
 71. bakom - behind
 72. någonsin - ever
 73. allvarligt - seriously
 74. särskilt - particularly
 75. därifrån - from there
 76. hit - here
 77. utanför - outside
 78. längs - along
 79. åtminstone - at least
 80. högt - loudly
 81. annars - otherwise
 82. förstås - of course
 83. troligen - probably
 84. gärna - gladly
 85. inuti - inside
 86. utom - except
 87. tills - until
 88. undan - away
 89. varför - why
 90. snabbt - quickly
 91. knappast - hardly
 92. endast - only
 93. mest - most
 94. sist - last
 95. nära - closely
 96. sällsynt - rarely
 97. dessvärre - unfortunately
 98. först - first
 99. försiktigt - carefully
 100. smidigt - smoothly

Read More