100 Most Common Adverbs in Romanian

100 Most Common Adverbs in Romanian

Speak Romanian Fluently with the 100 Most Common Adverbs: Looking to improve your Romanian speaking and writing skills? Start by mastering our list of the 100 most common adverbs. This detailed resource includes English translations for each word, giving you the tools to modify verbs, adjectives, or other adverbs, effectively. Become fluent in Romanian by mastering the subtle nuances in language expression!

 1. acolo - there
 2. aici - here
 3. acum - now
 4. așa - so
 5. altfel - otherwise
 6. aproape - almost
 7. bine - well
 8. chiar - really
 9. desigur - of course
 10. devreme - early
 11. doar - only
 12. după - after
 13. foarte - very
 14. încă - yet
 15. ieri - yesterday
 16. întotdeauna - always
 17. înapoi - back
 18. jos - down
 19. mai - more
 20. mult - much
 21. niciodată - never
 22. numai - only
 23. odată - once
 24. prea - too
 25. repede - fast
 26. rar - rarely
 27. sus - up
 28. târziu - late
 29. tot - still
 30. totuși - however
 31. unde - where
 32. astăzi - today
 33. așadar - therefore
 34. împreună - together
 35. deci - so
 36. departe - far
 37. înainte - before
 38. într-adevăr - indeed
 39. mâine - tomorrow
 40. mereu - always
 41. adesea - often
 42. ușor - easily
 43. greu - hardly
 44. curând - soon
 45. așa cum - as
 46. așa că - so that
 47. oricum - anyway
 48. undeva - somewhere
 49. nicăieri - nowhere
 50. sigur - surely
 51. din nou - again
 52. adeseori - frequently
 53. între timp - meanwhile
 54. când - when
 55. cât de - how
 56. cât - as much as
 57. cât timp - as long as
 58. în mod constant - constantly
 59. în mod evident - obviously
 60. în mod normal - normally
 61. imediat - immediately
 62. în mod special - especially
 63. în particular - particularly
 64. în mod clar - clearly
 65. în mod direct - directly
 66. așa - thus
 67. pe de altă parte - on the other hand
 68. din păcate - unfortunately
 69. din fericire - fortunately
 70. de obicei - usually
 71. de asemenea - also
 72. în continuare - furthermore
 73. în cele din urmă - finally
 74. apropo - by the way
 75. de fapt - in fact
 76. adică - that is
 77. până la urmă - after all
 78. în mod sigur - certainly
 79. în consecință - consequently
 80. dincolo - beyond
 81. îndeaproape - closely
 82. des - often
 83. de ce - why
 84. eventual - possibly
 85. în plus - moreover
 86. deasupra - above
 87. dedesubt - beneath
 88. pe scurt - in short
 89. din când în când - occasionally
 90. cu adevărat - truly
 91. în general - generally
 92. exact - exactly
 93. în mod corespunzător - appropriately
 94. probabil - probably
 95. îndeajuns - enough
 96. recent - recently
 97. deasemenea - likewise
 98. desigur - surely
 99. firesc - naturally
 100. rar - seldom

Read More