100 Most Common Adverbs in Polish

100 Most Common Adverbs in Polish

Discover a comprehensive list of the top 100 most common Polish adverbs with English translations. Enhance your language skills and expand your vocabulary with this diverse collection. From everyday adverbs like 'very' and 'now' to more specific ones like 'immediately' and 'together,' this list will help you express yourself fluently in Polish. Improve your communication and language proficiency with these essential adverbs.

 1. zawsze - always
 2. nigdy - never
 3. często - often
 4. rzadko - rarely
 5. już - already
 6. jeszcze - still, yet
 7. teraz - now
 8. później - later
 9. wtedy - then
 10. tam - there
 11. tutaj - here
 12. gdzie - where
 13. wszędzie - everywhere
 14. nigdzie - nowhere
 15. gdzieś - somewhere
 16. bardzo - very
 17. mało - little
 18. dużo - a lot
 19. więcej - more
 20. mniej - less
 21. tak - so, yes
 22. nie - no
 23. dobrze - well
 24. źle - badly
 25. prawie - almost
 26. całkiem - quite
 27. całkowicie - completely
 28. tylko - only
 29. też - also, too
 30. znowu - again
 31. wreszcie - finally
 32. natychmiast - immediately
 33. pewnie - surely
 34. oczywiście - of course
 35. prawdopodobnie - probably
 36. możliwe - possibly
 37. specjalnie - specially
 38. szczerze - honestly
 39. właściwie - actually
 40. rzeczywiście - really
 41. przeważnie - mostly
 42. zazwyczaj - usually
 43. czasami - sometimes
 44. raz - once
 45. dwa razy - twice
 46. zwykle - usually
 47. niestety - unfortunately
 48. szczególnie - particularly
 49. nareszcie - at last
 50. ostatecznie - ultimately
 51. na pewno - for sure
 52. głośno - loudly
 53. cicho - quietly
 54. wolno - slowly
 55. szybko - quickly
 56. łatwo - easily
 57. trudno - hard
 58. daleko - far
 59. blisko - close
 60. wcześnie - early
 61. późno - late
 62. dziś - today
 63. jutro - tomorrow
 64. wczoraj - yesterday
 65. codziennie - everyday
 66. tygodniowo - weekly
 67. miesięcznie - monthly
 68. rocznie - annually
 69. razem - together
 70. osobno - separately
 71. głównie - mainly
 72. w końcu - finally
 73. częściowo - partly
 74. wyłącznie - exclusively
 75. szczególnie - especially
 76. przykładowo - for example
 77. przypadkowo - accidentally
 78. nagle - suddenly
 79. stale - constantly
 80. najczęściej - most often
 81. lepiej - better
 82. gorzej - worse
 83. najpierw - first
 84. na końcu - last
 85. wtedy - then
 86. poza tym - besides
 87. dodatkowo - additionally
 88. naprawdę - really
 89. prawdopodobnie - probably
 90. prawie - nearly
 91. generalnie - generally
 92. normalnie - normally
 93. przynajmniej - at least
 94. zdecydowanie - definitely
 95. zupełnie - completely
 96. dalej - further
 97. dokąd - to where
 98. stąd - from here
 99. ostatnio - most recently
 100. obecnie - currently

Read More