100 Most Common Adverbs in Danish

100 Most Common Adverbs in Danish

Explore this comprehensive list of Danish adverbs with English translations. Enhance your language skills and expand your vocabulary with commonly used adverbs in Danish. From 'ikke' (not) to 'omkring' (around), discover the diverse range of adverbs to express various meanings and nuances in Danish language.

 1. nu - now
 2. her - here
 3. der - there
 4. så - so
 5. ikke - not
 6. altid - always
 7. også - also
 8. meget - very
 9. igen - again
 10. allerede - already
 11. ofte - often
 12. nok - probably
 13. måske - maybe
 14. endnu - yet
 15. lige - just
 16. sammen - together
 17. ned - down
 18. aldrig - never
 19. op - up
 20. rundt - around
 21. forbi - past
 22. ind - in
 23. selv - by itself
 24. ud - out
 25. hvorfor - why
 26. derfor - therefore
 27. virkelig - really
 28. hen - over there
 29. tilbage - back
 30. først - first
 31. lidt - a little
 32. væk - away
 33. især - especially
 34. senere - later
 35. endelig - finally
 36. dog - however
 37. faktisk - actually
 38. selvsagt - naturally
 39. hjem - home
 40. næsten - almost
 41. hurtigt - quickly
 42. snart - soon
 43. netop - precisely
 44. ligeledes - likewise
 45. stadig - still
 46. kun - only
 47. helt - completely
 48. jo - indeed
 49. ligeså - equally
 50. højst - at most
 51. tidligere - previously
 52. bagved - behind
 53. straks - immediately
 54. mest - most
 55. tit - often
 56. foran - in front of
 57. endda - even
 58. forud - ahead
 59. udenfor - outside
 60. sikkert - certainly
 61. sjældent - rarely
 62. dagligt - daily
 63. hurtigere - faster
 64. ifølge - according to
 65. hovedsageligt - mainly
 66. alene - alone
 67. mindst - at least
 68. højt - loudly
 69. imens - while
 70. ganske - quite
 71. næppe - hardly
 72. dertil - to that
 73. yderligere - further
 74. ligeud - straight ahead
 75. således - thus
 76. eventuelt - possibly
 77. indtil - until
 78. væsentlig - significantly
 79. omkring - around
 80. før - before
 81. ovenpå - on top
 82. tilfældigvis - coincidentally
 83. igennem - through
 84. tilmed - moreover
 85. nedad - downward
 86. oftere - more often
 87. tæt - close
 88. lige nu - right now
 89. desværre - unfortunately
 90. lykkeligt - happily
 91. sandsynligvis - probably
 92. uventet - unexpectedly
 93. tværs - across
 94. pludselig - suddenly
 95. nylig - recently
 96. tydeligt - clearly
 97. muligvis - possibly
 98. forhåbentlig - hopefully
 99. sædvanligvis - usually
 100. øjeblikkeligt - immediately

Read More